อันธปุถุชน และ กัลยาณปุถุชน

     ด้วย ๒ บท ที่ว่า ปุถุชนผู้มิได้สดับ  ดังที่กล่าวมานี้  พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์ได้ตรัสปุถุชนนั้นใด เป็น ๒ พวก คือ อันธปุถุชนพวกหนึ่งกัลยาณปุถุชนพวกหนึ่ง 

 


หัวข้อหมายเลข  7928
ปรับปรุง  17 ก.ค. 2558

รายการแนะนำ