ชื่อว่าปุถุชน ด้วยอรรถว่า ชนนี้เป็นปุถุ


       อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า ปุถุชน ด้วยอรรถว่า ชนนี้เป็นปุถุ คือ ถึงการนับว่าเป็นพวกหนึ่งทีเดียว  ไม่เกี่ยวข้องกับพระอริยะทั้งหลาย  ผู้ประกอบด้วยคุณ มีศีล และสุตะ เป็นต้น แสดงว่าแยกจากกันโดยเด็ดขาด สำหรับผู้ที่เป็นปุถุชน กับผู้ที่เป็นพระอริยบุคคล


    หมายเลข 7927
    17 ก.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari