ชื่อว่าปุถุชน ด้วยอรรถว่า ถูกความเดือดร้อนต่างๆ ให้เดือดร้อนอยู่เป็นส่วนมาก

     ชื่อว่า ปุถุชน ด้วยอรรถว่า ถูกความเดือดร้อนต่างๆ ให้เดือดร้อนอยู่เป็นส่วนมาก จริงไหมคะ คนที่กำลังเดือดร้อนเป็นปุถุชน ถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้ว ความเดือดร้อนก็น้อยลง น้อยลง น้อยลง แต่สำหรับปุถุชนเดือดร้อนมากจริง ๆ เพราะอกุศล โลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ในวันหนึ่งๆ ขณะใดที่รู้สึกเดือดร้อนใจ ขณะนั้นให้ทราบว่า เป็นอกุศลธรรม แล้วก็เพิ่มความเป็นปุถุชน ผู้ที่หนาด้วยกิเลสมากขึ้น เพราะเหตุว่าถ้าเป็นความเห็นถูก เป็นปัญญาแล้ว ขณะนั้นจะไม่เดือดร้อน

 


หัวข้อหมายเลข  7925
ปรับปรุง  17 ก.ค. 2558