การสักตามตัว การแขวนพระเครื่อง


  สุ.  มีเรื่องอื่นอีกไหมคะสำหรับมงคลตื่นข่าว ซึ่งต้องหมดจริงๆ ถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะปิดกั้นไม่ให้ธรรมเจริญขึ้น

  ผู้ถาม  ทุกวันนี้ส่วนใหญ่คนนับถือพระเครื่อง บางคนแขวนคอเต็มหน้าอกเลย หรือบางคนสักตามตัว สักหนุมานบ้าง สักลิงบ้าง สักอะไรต่ออะไรต่างๆ โดยเชื่อว่า ฟันไม่เข้า ยิงไม่ออก หรือแขวนพระเครื่องก็เหมือนกัน เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจะระลึกถึงพระพุทธคุณ การสักก็ดี การแขวนพระเครื่องก็ดี จะถือว่าเป็นมงคลตื่นข่าวหรือเปล่า

  สุ.  ถ้าไม่ปรากฏว่า พระผู้มีพระภาคตรัสสอนให้กระทำเช่นนั้น ก็ย่อมเป็นมงคลตื่นข่าว ในพระวินัยปิฎกมีไหมที่พระผู้มีพระภาคจะตรัสสอนให้กระทำเช่นนั้น ในพระสุตตันตปิฎก มีไหมในสูตรไหน ในพระอภิธรรมปิฎกมีไหม เมื่อไม่มี ก็ไม่ใช่คำสอนของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ผู้ที่แขวนพระเครื่องแขวนเพื่ออะไร ต้องเป็นผู้ที่ตรงและมีเหตุผลจริงๆ แต่ละบุคคลเหมือนกันไหม และส่วนใหญ่เป็นอย่างไร มีใครแขวนบ้างไหมคะที่นี่ มีไหมคะ เชิญค่ะ มีเหตุผลอย่างไร นี่ไม่ใช่การลบหลู่พระพุทธคุณ แต่เป็นเรื่องที่ให้เข้าใจเหตุผลตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง

  ผู้ฟัง  คือพระเครื่องที่แขวนอยู่นี่ กระผมก็ไม่ได้ขวนขวายหามาแขวนเอง เนื่องจากมีเพื่อนสนิทรักชอบกันมาก เขาให้มาเป็นของขวัญ ในเมื่อเขาให้มาแล้ว

  ประการที่ ๑ แขวนเพื่อฉลองศรัทธาเขา และประการที่ ๒ เมื่อลูบคลำองค์พระ บางครั้งก็ทำให้เกิดสติ เตือนสติได้เหมือนกัน เป็นบางโอกาส แต่ไม่ได้หมายความว่า จะทำให้เกิดเสมอไป แต่ในขณะที่เพลิดเพลิน เช่น การดูโทรทัศน์ มีบางครั้งเผลอมาลูบคลำถูกเข้า ก็เกิดสติขึ้นมา อย่างนี้ก็มีครับ ส่วนเหตุผลอื่นๆ

  สุ.  ขอประทานโทษ “เกิดสติ” หมายความว่าอย่างไรคะ

  ผู้ฟัง  เมื่อกระผมลูบถูก อาการแข็งก็ปรากฏ ใช่ไหมครับ นั่นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ครั้งหนึ่งแล้ว นี่พูดในกรณีที่สมมติ จริงๆ แล้วอาจจะยังไม่เกิดก็ได้ ส่วนประโยชน์อื่นๆ นั้น ก็ไม่ได้หวังว่าจะเกิดเป็นที่นิยมนับถือ อะไรอย่างนี้ก็ไม่มี หรือจะถือว่าขลัง จนกระทั่งฟันแทงไม่เข้า ก็ไม่เคยนึกถึง

  สุ.  นี่ก็เป็นทัศนะของท่านผู้หนึ่งซึ่งแขวนพระเครื่อง เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องพิจารณาแต่ละราย ซึ่งถ้าไม่เรียนถามผู้ที่แขวนพระเครื่องจริงๆ ก็จะไม่ทราบว่า ผู้ที่แขวนพระเครื่อง แขวนด้วยเหตุอะไร และมีความคิดความหวังอย่างไรหรือเปล่า ไปคิดว่าเหมือนกันทั้งหมด คือ เพื่อหวังความศักดิ์สิทธิ์ หรืออะไรก็ไม่ได้ เพราะเหตุว่าท่านผู้แขวนก็มีเหตุผลของท่านแต่ละบุคคล เช่น ท่านผู้นี้แขวนเพราะได้รับเป็นของขวัญจากเพื่อน และเวลาที่กระทบ ก็รู้สึกว่าสติเกิด

  เพราะฉะนั้นก็จะแขวนต่อไป ใช่ไหมคะ นั่นก็เป็นเรื่องของท่าน ซึ่งไม่ใช่มงคลตื่นข่าว แต่ถ้าเป็นมงคลตื่นข่าว ก็คิดว่า พระเครื่องสามารถคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆ หรือว่าถ้าบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเฉพาะพระประเภทของพระเครื่องแต่ละองค์นั้น นั่นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่ง

  เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องพิจารณาว่า มงคลตื่นข่าวนั้นคืออย่างไร


  หมายเลข 7930
  4 เม.ย. 2564