ชื่อว่าปุถุชน ด้วยอรรถว่า จำนวนมากคอยแต่จะมองดูหน้าศาสดา

     ชื่อว่า ปุถุชน ด้วยอรรถว่า  จำนวนมากคอยแต่จะมองดูหน้าศาสดา

     ไม่ได้พิจารณาเหตุผล เพียงแต่ดูว่า ใครเป็นศาสดา และศาสดาสอน ว่าอย่างไร  ก็คอยที่จะเชื่อตามศาสดา คอยมองดูหน้าศาสดา   แต่ไม่ใช่ผู้ พิจารณาเหตุผล


หัวข้อหมายเลข  7921
ปรับปรุง  17 ก.ค. 2558