ชื่อว่าปุถุชน ด้วยอรรถว่า จำนวนมากคอยแต่จะมองดูหน้าศาสดา


       ชื่อว่า ปุถุชน ด้วยอรรถว่า  จำนวนมากคอยแต่จะมองดูหน้าศาสดา

       ไม่ได้พิจารณาเหตุผล เพียงแต่ดูว่า ใครเป็นศาสดา และศาสดาสอน ว่าอย่างไร  ก็คอยที่จะเชื่อตามศาสดา คอยมองดูหน้าศาสดา   แต่ไม่ใช่ผู้ พิจารณาเหตุผล


    หมายเลข 7921
    17 ก.ค. 2558


    หัวข้อแนะนำ