ยังพิฆาตสักกายทิฏฐิไม่ได้


     ชื่อว่าปุถุชน ด้วยอรรถว่า เป็นพวกที่ยังพิฆาตสักกายทิฏฐิไม่ได้เป็นจำนวนมาก

  ความมายต่อไปของปุถุชน คือ

  ชื่อว่า ปุถุชน ด้วยอรรถว่า เป็นพวกที่ยังพิฆาต คือ ยังละ หรือปหานสักกายทิฏฐิ ไม่ได้เป็นจำนวนมาก

  อย่าลืมสังเกตพยัญชนะที่ว่า ชื่อว่า ปุถุชน เพราะอรรถว่า เป็นพวกที่ยังพิฆาตสักกายทิฏฐิไม่ได้เป็นจำนวนมาก   ไม่น้อย สักกายทิฏฐิ  ทางตาที่กำลังเห็น  เป็นวัตถุ  เป็นสัตว์ เป็นบุคคล ทางหูที่ กำลังได้ยิน เป็นเรื่องเป็นราว  เป็นเหตุการณ์ต่างๆ  ทางจมูก ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ ทั้งหมดที่คิดนึกเป็นเรื่องสมมติสัจจะ  แสดงให้เห็นว่า สักกายทิฏฐิมากแค่ไหน  ทั้งทาง ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ


  หมายเลข 7920
  17 ส.ค. 2558


  หัวข้อแนะนำ

  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari