นิสสรณปหาน


    และสำหรับธรรมซึ่งปหานกิเลส ได้แก่ นิพพาน นั้น เป็น นิสสรณปหาน คือ นิสสรณปหาน คือ นิพพาน อันมีสังขตธรรมทั้งปวงละได้แล้ว เพราะสลัดสังขตธรรมออกไปได้หมดอันใด นี้ชื่อว่า “นิสสรณปหาน

    เวลาที่สภาพของนิพพานปรากฏ กิเลสจะเกิดในขณะนั้นไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นนิพพานอันมีสังขตธรรมทั้งปวง ละได้แล้ว เพราะสละสังขตธรรมออกไปได้หมด นี่ชื่อ นิสสรณปหาน


    หมายเลข 7850
    23 ส.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari