เรื่องของมงคลตื่นข่าว ...๑


  ท่านอาจารย์ มีข้อสงสัยไหมคะในเรื่องนี้

  ถาม   ผมอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องมงคลตื่นข่าว ผมเพิ่งมาฟังและจะรับไปปฏิบัติ ก็เลยไม่ทราบข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นก็ขอให้อาจารย์อธิบายเรื่องมงคลตื่นข่าว มันเป็นอย่างไร ต้นสายปลายเหตุ ผมไม่ทราบ

  ท่านอาจารย์ ขอฟังความเห็นของท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยในเรื่องของมงคลตื่นข่าว ซึ่งไม่น้อยเลย แทบจะเรียกได้ว่า ในชีวิตประจำวันมีมาก และยังคงเพิ่มขึ้นอีก

  ผู้ฟัง   มงคลตื่นข่าวเท่าที่ผมคิดเอา เมื่อหลายปีแล้ว สระน้ำที่เป็นน้ำวิเศษ คนตื่นกัน จ้างรถไปวันละ ๓,๐๐๐   ๕,๐๐๐  เป็นหมื่น ขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสุดท้ายมีน้ำทิพย์มาขายที่ตลาดคลองเตยใส่ถุงพลาสติก ถุงละ ๕ บาท ๑๐ บาท เป็นต้น นี่เป็นลักษณะของมงคลตื่นข่าวประเภทหนึ่ง และมีอีกเยอะ เวลานี้พระอรหันต์ในประเทศไทยมากมายเหลือเกิน พากันไปหาพระอรหันต์ พากันไปถวายภัตตาหารแก่พระอรหันต์เยอะแยะ แบบนี้ก็เป็นมงคลตื่นข่าว เท่าที่ผมคิดเอา จะผิดหรือจะถูกก็ไม่รู้

  ท่านอาจารย์ เพราะเหตุว่าทุกท่านมีความรักตนเป็นพื้นฐาน เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้ตนเองได้ดีมีสุข แต่ไม่ได้ประกอบด้วยเหตุผลตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง ขณะนั้นเป็นมงคลตื่นข่าว  เพราะเหตุว่าไม่ใช่การประจักษ์แจ้งจริงๆ เชื่อมั่นในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเท่านั้น แต่เมื่อไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ก็ย่อมยึดถือในสิ่งอื่น ซึ่งไม่ใช่เหตุผลตามความเป็นจริงขณะใด ขณะนั้นก็เป็นมงคลตื่นข่าวทั้งหมด

  เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังอยากจะทราบว่า มงคลตื่นข่าวมีอะไร หรือสงสัยว่าจะเป็นมงคลตื่นข่าวหรือเปล่า ก็อาจจะพิจารณาในชีวิตประจำวันได้

  ไม่ทราบวันนี้ท่านผู้ฟังชมรายการโทรทัศน์ตอนเที่ยงหรือเปล่า มีรายการหนึ่งมีนักศึกษากำลังจะสอบไล่เข้ามหาวิทยาลัย ก็มีคนหนึ่งท่องหนังสือเป็นการใหญ่ แต่มีอีกคนหนึ่งไม่ท่อง มีอะไรไม่ทราบ ดิฉันก็ลืม เรียกว่างูอะไรก็ไม่ทราบ เป็นก้อนๆ แล้วก็ถูตามหน้า มีหลายสี ถ้าถูด้วยสีเลือดหมู ก็จะสอบเข้าวิศวะได้ ถ้าถูด้วยสีอะไร ก็จะเข้าคณะต่างๆได้ จริงไหมคะ มงคลตื่นข่าวหรือเปล่า

  เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจว่า อะไรเป็นมงคลตื่นข่าว ไม่ยาก แต่ต้องอาศัยการพิจารณาจริงๆ ว่า ในขณะนั้นตัวท่านมีความโน้มเอียงที่จะเชื่อในสิ่งอื่น ที่ไม่ใช่ในเรื่องกรรมของตนเอง หรือเปล่า เพราะเหตุว่าถ้ายังอาศัยบุคคลอื่น อาศัยวัตถุอื่นภายนอก คิดว่าเป็นสิ่งที่สามารถดลบันดาล หรือมีผลที่จะให้ความสำเร็จ ความสุขกับตัวท่าน โดยที่ไม่คิดถึงเลยว่า ต้องเป็นกุศลกรรมของท่านเองเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขทุกประการให้แก่ท่าน ไม่ใช่วัตถุภายนอกสิ่งอื่นเลย แต่ถ้าขณะใดลืม แล้วก็โน้มเอียงที่จะยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายนอก ในขณะนั้นก็หมายความว่า มงคลตื่นข่าว เป็นผู้ยึดถือในมงคลตื่นข่าว ซึ่งมีมาก ใช่ไหมคะในชีวิตประจำวัน


  หมายเลข 7894
  18 ก.ค. 2558