เป็นผู้ที่มั่นคงขึ้นในเรื่องของกรรม


       มีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหมคะ ถ้าตราบใดที่ไม่มั่นคงในการอบรมเจริญปัญญาที่จะละ ตราบนั้นก็ยังคงมีเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดความเห็นผิดและโน้มเอียงไปสู่ความคิดความเชื่อเรื่องอื่น ซึ่งไม่ใช่ความเชื่อมั่นในเรื่องกุศลกรรมและอกุศลกรรม เพราะฉะนั้นหนทางไหนจะเป็นหนทางที่ตรง และจะทำให้ไม่โน้มเอียงไปสู่การยึดถือสิ่งที่เป็นมงคลตื่นข่าว แต่เป็นผู้มั่นคงขึ้นในเรื่องของกรรม

    เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทุกอย่าง มีเหตุปัจจัยจึงได้เกิดขึ้น แต่ควรจะเข้าใจถึงสภาพธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ซึ่งเป็นเหตุอันแท้จริง เพราะเหตุว่านามธรรม คือ จิต เป็นเหตุ จิตที่ดีเป็นกุศล ย่อมเป็นเหตุให้ได้รับกุศลวิบาก จิตที่ไม่ดีเป็นอกุศล ย่อมเป็นเหตุให้ได้รับอกุศลวิบาก แล้วก็เป็นผู้มั่นคงในเรื่องกรรม แล้วก็ตัดเรื่องอื่นออกไป จะทำให้เป็นผู้ไม่สนใจ ไม่โน้มเอียงที่จะยึดถือมงคลตื่นข่าว


    หมายเลข 7896
    18 ก.ค. 2558