พระโสดาบันขับรถ


  พระโสดาบันจะขับรถแล้วมีแมลงมาชนตอนกลางคืนหรือไม่

  สุ.   มีท่านผู้ฟังสงสัยอะไรบ้างไหมคะ

  ผู้ฟัง   เรื่องของทิฏฐิ เวลานี้ผมก็เชื่อแล้วว่า บุญมี บาปมี ผลของบุญก็ทำให้เป็นสุข ผล ของบาปก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์  แต่ทีนี้ชีวิตของแมลงต่างๆ  ก็ยังไม่สำคัญเท่ากับ เวลาของเรา  เวลาของเราสำคัญกว่าชีวิตของแมลง คือ บางครั้งผมขับรถกลางคืนโดย เฉพาะสายบางนา – ตราด   เวลากลางคืนพวกแมลงต่างๆ จะบินมาเล่นไฟ รถของเราก็ จะชนพวกแมลงเหล่านี้  ถ้าขับเร็วหน่อย   กระจกหน้ารถจะติดแมลงไว้หลายตัวทีเดียว อยากจะถามว่า พระโสดาบันยังจะขับรถกลางคืนหรือเปล่าครับ

  สุ.   ก็คงจะสงสัยตลอดไปอีกหลายอย่าง ท่านจะเดินทางกลางคืนไหม เดี๋ยวท่านจะ ไปเหยียบมดเข้า หรืออะไรๆ แต่ว่าผู้ที่เป็นพระอริยเจ้า ไม่มีเจตนาฆ่า เป็นหลัก

  ผู้ฟัง   แน่นอนครับ เจตนาฆ่าไม่มีแน่ แต่รู้แน่นอนว่า ถ้าเราขับรถสายบางนา – ตราดมา แมลงจะต้องตายแน่นอน รู้ครับ แต่เจตนาฆ่าไม่มี

  สุ.   แมลงมีกรรมไหมคะ  กรรมของแมลงมีไหมคะ   เพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าคิดถึง บุคคลอื่นภายนอกเป็นปัจจัย  ถึงเวลาจริงๆที่กรรมจะให้ผล  แม้ไม่มีบุคคลอื่นจะทำร้าย หรือจะทำอันตราย กรรมย่อมทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้น  ท่านผู้ฟังเคยตกกระไดไหมคะ ใครทำให้ ไม่ต้องคิดถึงคนอื่นเลย และอาจจะมีการเจ็บปวดยิ่งกว่าการตกกระได ซึ่งท่าน ทำเอง หรือเกิดขึ้นด้วยตัวของท่านเอง ไม่ใช่บุคคลอื่นทำให้ แต่ถ้าบุคคลอื่นทำให้ ท่าน ก็พิจารณาว่าเป็นเพราะคนอื่น ลืมว่าเป็นเพราะกรรมของตน แต่ว่าเวลาที่บุคคลอื่นไม่ได้ ทำ แต่ก็ยังมีอกุศลวิบากเกิดขึ้นได้ ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ย่อมเป็นเพราะผลของกรรม ของตนเอง  เพราะฉะนั้นแมลงมีกรรมไหมคะ ก็ต้องเหมือนกันค่ะ


  หมายเลข 7900
  18 ก.ค. 2558