วจีวิญญัติรูป


  ถาม     ขอถามเรื่องวิจีวิญญัติรูป อย่างกายวิญญัติรูปก็ยังพอเข้าใจ   ถ้าวจีวิญญัติรูป ผมอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ

  สุ.   กำลังพูดนี่ไงคะ

  ผู้ถาม  กำลังพูด มองที่ปากก็รู้ความหมาย

  สุ.   มิได้ค่ะ เป็นรูปที่ทำให้เกิดเสียงซึ่งมีความหมาย

  ผู้ถาม  ถ้าอย่างนั้นเสียงก็ไม่ใช่ ใช่ไหมครับ

  สุ.   ถ้าตบมือ  ไม่ใช่วจีวิญญัติรูป  เพราะว่าเสียงนั้นเกิดจากการกระทบกัน ของมือ ๒ ข้างที่เป็นวัตถุที่แข็งกระทบกัน  เพราะฉะนั้นไม่ใช่วจีวิญญัติรูป แต่ ว่าวิจีวิญญัติรูปต้องหมายความว่า   รูปในขณะนั้นเกิดขึ้นเพราะจิต ทำให้รูปมี การเคลื่อนไหวกระทบฐานที่ทำให้เกิดเสียง ที่ทำให้เข้าใจความหมาย


  หมายเลข 7902
  18 ก.ค. 2558