เหตุให้เกิดทิฏฐิประการที่ ๔


  เหตุให้เกิดทิฏฐิประการที่ ๔ - กระทำไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคาย

  สำหรับเหตุประการที่ ๔   ที่ทำให้เกิดทิฏฐิ คือ อโยนิโสมนสิกาโร กระทำไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคาย มีคำอธิบายว่า

  ด้วยการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคาย ซึ่งเหตุเหล่านี้แหละอบรมแล้ว และด้วยการเป็นผู้ขวนขวายในการถือมงคลตื่นข่าว เป็นต้น เป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิ

  น่าพิจารณาไหมคะในชีวิตประจำวัน ด้วยการเป็นผู้ขวนขวายในการถือมงคลตื่นข่าว เป็นต้น เป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิ

  วิธีที่จะทราบว่า ท่านผู้ฟังยังมีความเห็นผิดนิดๆหน่อยๆ เล็กๆน้อยๆ หรือว่ายังมีความโน้มเอียงที่จะไปสู่ความเห็นผิดได้ อย่างมากในวันหนึ่งข้างหน้า ก็อยู่ที่การพิจารณาว่า ท่านเป็นผู้ที่ยังถือมงคลตื่นข่าวอยู่หรือเปล่า ซึ่งน่าพิจารณาไหมคะในชีวิตประจำวัน


  หมายเลข 7893
  18 ก.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari