อยากเห็นผลของอกุศลกรรม


  มีบางท่านก็เห็นบุคคลบางคนทำสิ่งที่ไม่ดีต่อโลก ก็มีความเดือดร้อนใจว่า เมื่อไร บุคคลนั้นถึงจะได้รับผลของกรรม  เมื่อมีผู้ทักท้วงว่า เมตตาหรือเปล่าในขณะนั้น คนนั้น ก็บอกว่า  อยากจะเห็นผลของกรรม   เพราะเหตุว่ารู้ว่าเมื่อมีการกระทำแล้วให้ผล เพราะ ฉะนั้นเมื่อไรจะเห็นผลของกรรม   คนนั้นควรจะได้พิจารณาจิตว่า  ขณะที่คิดอย่างนั้นจิต เป็นอะไร  เป็นเมตตาหรือเปล่า  เป็นกรุณาหรือเปล่า เป็นมุทิตาหรือเปล่า  เป็นอุเบกขา หรือเปล่า

  ถ้าไม่พิจารณาแล้วก็คิดว่า อยากเห็นผลของกรรมซึ่งคนนั้นจะต้องได้รับ เวลาที่ คนนั้นได้รับผลของกรรม ทุกคนก็สงสาร เท่าที่ฟังดู ไม่ว่าใครจะได้รับความเดือดร้อน มี ความเป็นอยู่ที่คับแค้น หรือมีความทุกข์ยากในชีวิต คนอื่นก็สงสารทั้งนั้น แต่เวลาที่เขา ทำอกุศลกรรม  ลืมคิดที่ต้องเกิดความเห็นใจและมีความเมตตาด้วย   ถ้าไม่เป็นเพื่อนกับ คนนั้น ใครจะเป็นเพื่อนกับเขา มีทางใดที่จะทำให้คนนั้นพ้นจากการกระทำหรือความคิด ที่เป็นอกุศล เพราะฉะนั้นถ้ามีเพื่อนจริงๆสำหรับคนนั้น   ก็มีทางที่จะช่วยคนที่เป็นอกุศล ให้เป็นกุศลได้ ซึ่งก็ควรจะทำอย่างยิ่ง  ไม่ใช่ปล่อยว่าเมื่อไรจะเห็นผลของกรรม คือ คอย ที่จะดูผลของกรรม แล้วก็อ้างว่า  เพราะรู้ว่า กรรมนั้นจะให้ผล แต่เมื่อกรรมนั้นให้ผลจริงๆ คนนั้นก็จะสงสาร  แต่สงสารช้าไปค่ะ คือ ควรที่จะให้จิตเมตตาตั้งแต่ขณะที่บุคคลหนึ่ง บุคคลใดทำอกุศลกรรม

  นี่เป็นเรื่องสภาพธรรมตามความเป็นจริง  ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคลเลย มีสภาพธรรม ที่เกิดขึ้นคิดนึกเรื่องราวต่างๆ ด้วยกุศลจิต หรืออกุศลจิต

  เพราะฉะนั้นกุศลต้องเป็นกุศล และอกุศลต้องเป็นอกุศล ผู้ที่ตรงต่อธรรม ก็ต้อง เป็นผู้อบรมเจริญปัญญาและเจริญกุศลยิ่งขึ้นได้   เพราะรู้ทันอย่างรวดเร็วว่า ขณะนั้นไม่ ใช่เมตตา ขณะนั้นเป็นอกุศล

  เพราะฉะนั้นก็สามารถมีความเมตตาต่อบุคคลที่เป็นฝ่ายศัตรูได้อย่างเร็ว


  หมายเลข 6828
  18 ก.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari