แก้ไขสิ่งที่ผิด ด้วยปัญญา


    แก้ไขสิ่งที่ผิด ด้วยปัญญา


    หมายเลข 10835
    13 เม.ย. 2560    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari