ผู้ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลส


    ผู้ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลส


    หมายเลข 11842
    13 ก.พ. 2563    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari