เสียงจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๖


    เสียงจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๖


    หมายเลข 10730
    9 ม.ค. 2560    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari