ทบทวนปัจจัย - อารัมมณปัจจัย

     ต่อไปโดยอารัมมณปัจจัย    การทบทวนนี้จะทบทวนโดยย่อ ๆ เท่านั้นเอง   

     โลภมูลจิตดวงที่ ๑ คือโลภมูลจิต ทิฏฐิคตสัมปยุตตัง   อสังขาริกกัง   โสมนัสสหคตัง    เป็นอารัมมณปัจจัยได้ไหม ?  ได้   เพราะเหตุว่าสภาพธรรมทุกอย่างสามารถที่จะเป็นอารมณ์ได้   แม้โลภมูลจิตก็เป็นอารมณ์ได้    อย่างท่านที่เคยบอกว่า   เคยเห็นผิด    เคยเข้าใจผิด    เคยกราบไหว้ผิด   ในขณะนั้นก็เป็นการระลึกถึงโลภมูลจิตที่เป็นทิฏฐิคสัมปยุตต์

     โลภมูลจิตเป็นอารมณ์ของอกุศลจิตได้    เป็นอารมณ์ของกุศลจิตได้ไหม?   ได้   เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า  โลภมูลจิตซึ่งเป็นอนัตตา   ไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้   เมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นเป็นอกุศล   เป็นจิตที่ยินดีพอใจในความเห็นผิด    แต่แม้กระนั้นกุศลจิตก็ยังมีโลภมูลจิตที่มีความเห็นผิดนั้นเป็นอารมณ์ได้

     สติปัฏฐานสามารถจะเกิดระลึกได้    หรือว่าสามารถที่จะพิจารณาเห็นว่า   สิ่งนั้นเป็นโลภมูลจิตที่เกิดร่วมกับความเห็นผิด   การที่รู้อย่างนั้นก็เป็นมหากุศล   ในขณะนั้นมีโลภมูลจิต      ทิฏฐิคตสัมปยุตต์เป็นอารมณ์

     วันหนึ่ง ๆ ถ้าสติปัฏฐานไม่เกิด    จะไม่ทราบเลยว่า   มีอะไรเป็นอารมณ์บ้าง   ทุกคนคิดหลายเรื่อง   เคยคิดถึงเรื่องที่สนุกสนานได้     ขณะนั้นก็เป็นสภาพของจิตที่มีโลภะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็โลภมูลจิตนั้นเป็นอารมณ์ได้ หรือเวลาที่สติระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังเป็นโลภะ    ขณะนั้นเป็นสติปัฏฐาน    ย่อมสามารถจะรู้ได้ว่าขณะนั้นมีลักษณะของโลภมูลจิตเป็นอารมณ์   แต่ถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดนี้    ก็ยากที่จะรู้ว่า   วันหนึ่ง ๆ มีอะไรเป็นอารมณ์บ้าง

    สำหรับอารัมมณปัจจัย ก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยนะคะ


หัวข้อหมายเลข  6243
ปรับปรุง  26 ส.ค. 2558