ตั้งแต่ศึกษาธรรมะ_เคยเบื่อไหม ?


    ธิดารัตน์   ถามว่าตั้งแต่ศึกษาธรรม เคยเบื่อไหม ก็คงจะต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่า ก็ต้องมีบ้าง เพราะว่าเราไม่สามารถฟังธรรมได้ตลอดเวลา เวลาที่เราอยากจะเพลิดเพลิน ตอนนั้นเราก็ไม่อยากฟังแล้ว เป็น ในขณะที่อกุศลครอบงำ เราก็จะหนีห่างจากธรรมไป แต่ในขณะที่เราเห็นโทษ เราก็จะกลับมาฟังธรรมใหม่

    เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ท่านก็เคยให้คำแนะนำไว้ว่า ก็เป็นธรรมดา


    หมายเลข 4439
    18 ก.ค. 2558