ตั้งแต่ศึกษาธรรมะ_เคยเบื่อไหม ?


    ธิดารัตน์   ถามว่าตั้งแต่ศึกษาธรรม เคยเบื่อไหม ก็คงจะต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่า ก็ต้องมีบ้าง เพราะว่าเราไม่สามารถฟังธรรมได้ตลอดเวลา เวลาที่เราอยากจะเพลิดเพลิน ตอนนั้นเราก็ไม่อยากฟังแล้ว เป็น ในขณะที่อกุศลครอบงำ เราก็จะหนีห่างจากธรรมไป แต่ในขณะที่เราเห็นโทษ เราก็จะกลับมาฟังธรรมใหม่

    เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ท่านก็เคยให้คำแนะนำไว้ว่า ก็เป็นธรรมดา


    หมายเลข 4439
    18 ก.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari