ทำอย่างไรจึงจะค่อย ๆ เข้าใจ


    เด่นพงศ์   ทำอย่างไรจึงจะค่อยๆเข้าใจ ผมคิดว่า ถ้าเผื่อพวกเราฟังเทป จะเห็นว่าเทปซ้อนกันอยู่เป็น ๒ – ๓ ลักษณะ ถ้าท่านนั้นฟังไปแล้วสักอาทิตย์ ๒ อาทิตย์ ๓ อาทิตย์ จะมีท่อนที่เหมือนกันตามมาเสริมอีก ๆ และดีขึ้นอีกเมื่อเวลามาฟังพระสูตรที่นี่ อาจารย์เผชิญก็พยายามเอาพระสูตรที่ใกล้เคียงกัน ไม่รู้จริงหรือเท็จ หรือเกิดโดยบังเอิญหรือเปล่า คือ มักจะใกล้เคียงกับเทปของท่านอาจารย์ในตอนที่เราฟังกลางคืน มันก็เสริมกัน

    เพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนการเรียนการสอนให้พวกเราซึ่งเป็นชั้นอนุบาล ชั้นมัธยม ชั้นประถม ทำอย่างไรใครฟังเทปตรงนั้น แล้วมาต่อตรงนี้ มีพระสูตรเสริมตรงนั้นตรงนี้ อธิบายไป แล้วมีหลักสูตรอนุบาลเสริมเข้าไปที่เรากำลังทำอยู่ ผมคิดว่าแนวทางอย่างนี้ก็ใกล้เคียง เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นอนุบาล ก็อาจจะเลือกอนุบาล ถ้าใครขึ้นไปสูงหน่อย ก็เลือกฟังสภาพที่สูงขึ้นหน่อย


    หมายเลข 4440
    18 ก.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari