ทำอย่างไรจึงจะค่อย ๆ เข้าใจ

เด่นพงศ์     ทำอย่างไรจึงจะค่อยๆเข้าใจ ผมคิดว่า ถ้าเผื่อพวกเราฟังเทป จะเห็นว่าเทปซ้อนกันอยู่เป็น ๒ – ๓ ลักษณะ ถ้าท่านนั้นฟังไปแล้วสักอาทิตย์ ๒ อาทิตย์ ๓ อาทิตย์ จะมีท่อนที่เหมือนกันตามมาเสริมอีก ๆ และดีขึ้นอีกเมื่อเวลามาฟังพระสูตรที่นี่ อาจารย์เผชิญก็พยายามเอาพระสูตรที่ใกล้เคียงกัน ไม่รู้จริงหรือเท็จ หรือเกิดโดยบังเอิญหรือเปล่า คือ มักจะใกล้เคียงกับเทปของท่านอาจารย์ในตอนที่เราฟังกลางคืน มันก็เสริมกัน

     เพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนการเรียนการสอนให้พวกเราซึ่งเป็นชั้นอนุบาล ชั้นมัธยม ชั้นประถม ทำอย่างไรใครฟังเทปตรงนั้น แล้วมาต่อตรงนี้ มีพระสูตรเสริมตรงนั้นตรงนี้ อธิบายไป แล้วมีหลักสูตรอนุบาลเสริมเข้าไปที่เรากำลังทำอยู่ ผมคิดว่าแนวทางอย่างนี้ก็ใกล้เคียง เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นอนุบาล ก็อาจจะเลือกอนุบาล ถ้าใครขึ้นไปสูงหน่อย ก็เลือกฟังสภาพที่สูงขึ้นหน่อย


หัวข้อหมายเลข  4440
ปรับปรุง  18 ก.ค. 2558