รู้สภาพธรรมะที่มีทั้งหมด **


  ถาม   อยากกราบเรียนถามท่านอาจารย์ คือเพิ่งเริ่มเรียนใหม่ ยังไม่ค่อยเข้าใจ คำว่า ภาระ คืออุปาทานขันธ์ ๕ อุปาทาน หมายความถึงยึดมั่น ถือมั่น ก็คือตัณหา ตัณหาก็มาจากโลภะ ทีนี้ถ้าเราจะขัดเกลากิเลส จะต้องรู้จักลักษณะของตัวโลภะก่อนใช่ไหม

  สุ.   ค่ะ รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ทั้งหมด ปรมัตถธรรมก็คือเดี๋ยวนี้ สภาพธรรมที่มี เข้าใจว่าเรากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆ เป็นธรรม และเป็นปรมัตถธรรม และที่มีพระอภิธรรมด้วย ๗ คัมภีร์ เป็นพระอภิธรรมปิฎก ก็คือความละเอียดยิ่งของสภาพธรรมเดี๋ยวนี้นั่นเอง  ถ้าเป็นของจริง ก็ต้องมีในพระไตรปิฎกทั้งนั้น

  ผู้ถาม   อะไรเป็นโลภะ หรือเป็นโทสะ

  สุ.   โลภะเป็นสภาพที่ติดข้อง เพลิดเพลิน ยึดมั่น เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ให้ถูกต้อง อย่างรูปเป็นสภาพที่ไม่รู้ มีไหมคะ เดี๋ยวนี้

  ผู้ถาม   ก็มีค่ะ

  สุ.   อะไรละคะ

  ผู้ถาม   สีที่กระทบที่เห็น

  สุ.   สภาพไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูป


  หมายเลข 4081
  20 ก.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari