รู้สภาพธรรมะที่มีทั้งหมด **


  ถาม   อยากกราบเรียนถามท่านอาจารย์ คือเพิ่งเริ่มเรียนใหม่ ยังไม่ค่อยเข้าใจ คำว่า ภาระ คืออุปาทานขันธ์ ๕ อุปาทาน หมายความถึงยึดมั่น ถือมั่น ก็คือตัณหา ตัณหาก็มาจากโลภะ ทีนี้ถ้าเราจะขัดเกลากิเลส จะต้องรู้จักลักษณะของตัวโลภะก่อนใช่ไหม

  สุ.   ค่ะ รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ทั้งหมด ปรมัตถธรรมก็คือเดี๋ยวนี้ สภาพธรรมที่มี เข้าใจว่าเรากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆ เป็นธรรม และเป็นปรมัตถธรรม และที่มีพระอภิธรรมด้วย ๗ คัมภีร์ เป็นพระอภิธรรมปิฎก ก็คือความละเอียดยิ่งของสภาพธรรมเดี๋ยวนี้นั่นเอง  ถ้าเป็นของจริง ก็ต้องมีในพระไตรปิฎกทั้งนั้น

  ผู้ถาม   อะไรเป็นโลภะ หรือเป็นโทสะ

  สุ.   โลภะเป็นสภาพที่ติดข้อง เพลิดเพลิน ยึดมั่น เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ให้ถูกต้อง อย่างรูปเป็นสภาพที่ไม่รู้ มีไหมคะ เดี๋ยวนี้

  ผู้ถาม   ก็มีค่ะ

  สุ.   อะไรละคะ

  ผู้ถาม   สีที่กระทบที่เห็น

  สุ.   สภาพไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูป


  หมายเลข 4081
  20 ก.ค. 2558