กรรม ๑๒ (๘) กรรมมีอยู่ ผลของกรรมไม่มี


    ประการที่ ๘. อตฺถิ กมฺมํ นตฺถิ กมฺมวิปาโก  กรรมมีอยู่ ผลของกรรมไม่มี 

    หมายความถึงกรรมในปัจจุบันที่ทุกท่านทำในชาตินี้  ไม่ทำให้เกิดวิบากในปัจจุบัน ท่านที่รอคอยผลว่าทำกรรมแล้ว ทำไมไม่ได้รับผลของกรรม  ทำกุศลแล้ว ทำไมไม่ได้รับกุศลวิบาก ก็เพราะเหตุว่ากรรมมีอยู่ แต่ผลของกรรมไม่มี คือ กรรมปัจจุบันมี แต่กรรมปัจจุบันนั้นไม่ได้ทำให้เกิดวิบากในปัจจุบัน 

    เพราะฉะนั้นทำให้หลายคนอาจจะเข้าใจผิด ไม่เชื่อเรื่องกรรม คิดว่ากรรมไม่ได้ทำให้เกิดวิบาก หรือว่าวิบากที่กำลังได้รับในขณะนี้ไม่ใช่ผลของกรรม 


    หมายเลข 2351
    18 ส.ค. 2558