อปรปริยายเวทนียกรรม


    สำหรับการให้ผลโดยกาลของกรรมอีกประเภทหนึ่งคือ อปรปริยายเวทนียกรรม ถ้าไม่ให้ผลในชาติหน้า ก็ยังมีโอกาสที่จะให้ผลในชาติต่อๆไปอีก  ไม่สิ้นสุด ตราบใดที่ยังมีสังสารวัฏฏ์อยู่ 

    เพราะฉะนั้นทุกท่านจะเกิดมาแล้วนานแสนนานเท่าไร ไม่มีใครสามารถที่จะทบทวนย้อนไปได้  เช่นเดียวกับที่จะเกิดอีกต่อไป  ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่า จะเกิดต่อไปอีกยาวนานสักเท่าไร  นอกจากจะได้อบรมเจริญปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคล เป็นพระโสดาบันบุคคลเมื่อไร จะเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ  แต่ถ้ายังไม่ใช่พระโสดาบัน และก็อยากจะไม่เกิดอีกเลย เป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ต้องเกิด เพราะเหตุว่ามีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิด คือ กรรม 


    หมายเลข 2426
    18 ส.ค. 2558