อวินิพโภครูป ๘ พอ.7361


  ประภาส ถ้าอย่างนั้นอรรถของคำว่า “อวินิพโภครูป” ก็คือกลุ่มที่เล็กที่สุด และแยกไม่ได้ ใช่ไหมครับ ที่แยกไม่ได้ เพราะกลุ่มของเขาเมื่อมีปัจจัยก็เกิดพร้อมกัน ๘ รูปนี้จะขาดกันไม่ได้ และจะมีรูปอื่นเข้ามาแทรกไม่ได้ เว้นแต่เป็นกลุ่มที่มากกว่านี้ใช่ไหมครับ

  สุ. ถ้าแยกไม่ได้ ก็แยกไม่ได้ไปตลอดกาล เป็นการแสดงประเภทของรูปเท่านั้นเองว่า ในบรรดารูป ๒๘ รูปใดเป็นมหาภูตรูป รูปใดเป็นอุปาทายรูป และในกลาปหนึ่งจะมีรูปน้อยที่สุดกี่รูป

  ประภาส ตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละรูปๆ

  สุ. ให้เข้าใจได้ถูกต้อง

  ประภาส ถ้ามีมหาภูตรูป ก็ต้องมีอุปาทายรูป เมื่อเกิดร่วมด้วยแล้ว ก็จะต้องแล้วแต่เป็นกลาปไหน จะมีกลุ่มที่เกิดพร้อมกันกี่รูปด้วย


  หมายเลข 12534
  2 ส.ค. 2565