สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาต้องเข้าใจ พอ.7362


  เด่นพงศ์ ถ้าดูจากเนื้อหนังมังสาผม หรือโต๊ะ เก้าอี้ หรือพื้นที่เราเหยียบ ถ้าพูดถึงปริจเฉทรูปกับกลาป มันอธิบายได้ เพราะแตกแยกออกไปได้ แต่กลิ่นกับเสียง จะแยกอย่างไร นึกไม่ออก

  สุ. ไม่ใช่เราไปสงสัย แต่จะหมดความสงสัย เมื่อเข้าใจลักษณะของสภาพที่เป็นธรรมก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจลักษณะที่เป็นธรรม ยังเป็นเราคิด ยังสงสัย ไม่มีทางจะเข้าใจธรรมว่าเป็นธรรม

  เด่นพงศ์ ผมก็ยังไม่เข้าใจอีกว่า เป็นไปได้อย่างไร

  สุ. ไม่ใช่เป็นไปได้ มีจริงๆ หรือเปล่าคะ

  เด่นพงศ์ มันมี แต่มองไม่เห็น

  สุ. มีแล้วรู้ความจริงหรือเปล่า ถ้ารู้ความจริงต้องตรง ปัญญาสามารถรู้ได้ แต่ไม่ถึงปัญญาระดับนั้น จะรู้ได้อย่างไร

  เด่นพงศ์ หมายความว่าอนาคตผมอาจจะเข้าใจได้

  สุ. ปัญญาสามารถรู้ถูก เห็นถูก

  เด่นพงศ์ ตอนนี้ยังไม่เข้าใจ เอาไว้ก่อน

  สุ. ปัญญาขั้นฟัง ต้องฟังให้เข้าใจ และสิ่งที่จะเข้าใจ ก็คือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ ไม่ใช่ไปฟังเรื่องสิ่งที่ไม่ปรากฏ แล้วจะมีประโยชน์อะไรคะ

  เด่นพงศ์ ที่ผมไม่เข้าใจ เพราะว่าบางอันมันเห็นชัด อย่างดอกไม้ เราแยกออกได้

  สุ. ก็เป็นผมเห็น และผมก็คิด และผมก็สงสัยว่า จะเป็นไปได้อย่างนั้นหรือเปล่า แต่ถ้ามีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมเพิ่มขึ้น ปัญญาก็จะรู้ตรงตามความเป็นจริง

  เด่นพงศ์ เมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่คิดว่าเสียงหรือกลิ่นเป็นรูป ตอนหลังมาอาจารย์ก็อธิบายผมก็เข้าใจว่าเป็นรูป แต่พอมาถึงมหาภูตรูป ยังไม่เข้าใจ

  สุ. ค่ะ มหาภูตรูปมีกี่รูป

  เด่นพงศ์ มี ๔ ครับ

  สุ. เป็นใหญ่ เป็นประธาน หมายความว่าขาดไม่ได้เลย ไม่ว่าจะมีรูปใดเมื่อไร ต้องมีมหาภูตรูป ๔ มหาภูตรูป ๔ มีอะไรบ้างคะ

  เด่นพงศ์ มีธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม

  สุ. สามารถปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆ เมื่อไร

  เด่นพงศ์ ปรากฏเมื่อแข็ง

  สุ. เมื่อกระทบสัมผัส แล้วต้องมีจิตที่กำลังรู้ลักษณะนั้นด้วย ขาดจิตไม่ได้เลย จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้ง ทุกอย่างที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้ เพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งนั้น แต่ไม่ใช่ปัญญา

  เพราะฉะนั้นปัญญาเป็นความเห็นถูก ความเข้าใจถูก ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏ

  เด่นพงศ์ มันยังติดใจอยู่ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร

  สุ. ติดใจอะไรคะ ก็รูปก็มีจริงๆ คุณเด่นพงศ์คะ มีสิ่งที่ปรากฏทางตา แต่คุณเด่นพงศ์ไปติดใจกลิ่นที่ไม่ได้ปรากฏ

  เด่นพงศ์ ใช่ครับ

  สุ. แล้วเมื่อไรจะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อย จนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงว่า เป็นเพียงสิ่งที่เพียงปรากฏได้แล้วก็หมด

  เด่นพงศ์ ก็ยังไม่เข้าใจ

  สุ. มีสิ่งที่ปรากฏทางตาที่จะต้องเข้าใจ เพราะกำลังปรากฏ


  หมายเลข 12538
  7 ส.ค. 2565