ธาตุน้ำเห็นไม่ได้ ใช่ไหม


      ผู้ฟัง สงสัยว่า ตรงที่เห็นน้ำใสๆ มีธาตุน้ำ และมีธาตุอื่นไหมคะ

      ท่านอาจารย์ เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วคิดว่าเป็นอะไร

      ผู้ฟัง เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา คือ เห็นน้ำใสๆ

      ท่านอาจารย์ เห็นก่อน แล้วก็คิดว่าเป็นน้ำใส

      ผู้ฟัง ทีนี้สงสัยว่า ธาตุน้ำนี้เห็นไม่ได้ ใช่ไหม

      ท่านอาจารย์ มีทางอยู่ ๖ ทาง ตา ๑ หู ๑ จมูก ๑ ลิ้น ๑ กาย ๑ ใจ ๑ ที่สามารถรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถปรากฏให้รู้ได้

      ผู้ฟัง แบบนี้ที่เห็นใสๆ ก็คือตาเห็นสี

      ท่านอาจารย์ ตลอดชีวิตเห็นอื่นไม่ได้เลย นอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ แล้วก็คิดนึกเรื่องนี้ แล้วแต่จะคิดนึกเรื่องอะไร

      ผู้ฟัง เมื่อเห็นสี จิตก็ไปคิดว่าเป็นน้ำแล้ว ที่ว่าวิการรูปไม่สามารถรู้ได้ทางใดทางหนึ่งเลย หรือ

      ท่านอาจารย์ มีรูป ๗ รูปที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย รูปอื่นทั้งหมดรู้ได้ทางใจ เพราะฉะนั้นใจสามารถจะรู้ได้ทุกรูป แม้สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ ใจก็รู้ได้

      ผู้ฟัง คือวิการรูปรู้ได้ทางใจเท่านั้นใช่ไหม

      ท่านอาจารย์ สิ่งใดก็ตามที่ไม่สามารถรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย สิ่งนั้นรู้ได้ทางใจ

      ที่มา ...

      พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ 363


  หมายเลข 12847
  28 ธ.ค. 2566