ทำไมสติไม่สามารถเกิดตรงนี้ได้ พอ.6340


  บุษกร ทำไมการเห็น การได้ยิน การคิดนึกต่างๆ และท่านอาจารย์ก็กล่าวว่า ขณะที่ตื่นขึ้นมา เห็นมีไหม ได้ยินเสียงมีไหม แข็งมีไหม แต่หนูมองแล้วก็มีทุกอย่าง แต่ทำไมตรงนี้ถึงไม่สามารถระลึกได้ และไม่สามารถมีสติเกิดตรงนี้ได้ค่ะ ท่านอาจารย์

  สุ. ค่ะ คุณบุษกรเป็นใคร

  บุษกร เวลานี้หนูก็ยังเป็นบุษกรอยู่ค่ะ

  สุ. มีกิเลสไหมคะ

  บุษกร มีมากเลยค่ะ

  สุ. มีความไม่รู้ไหม

  บุษกร มีค่ะ

  สุ. เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเห็น ไม่รู้ หรือรู้

  บุษกร ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรม แต่รู้โดยชื่อ

  สุ. และยังไม่รู้อีกเยอะไหมครับ

  บุษกร เยอะมากค่ะ

  สุ. แล้วจะรู้ได้อย่างไร

  บุษกร ก็ต้องฟังไปเรื่อยๆ แล้วก็รู้ด้วยปัญญาค่ะ

  สุ. นี่เป็นคำตอบแล้วหรือยัง

  บุษกร เป็นแล้วค่ะ กราบขอบคุณค่ะ

  วิชัย ขอสนทนากับพี่บุษกร เพียงแค่ฟัง และเพียงเข้าใจขั้นการฟัง ความรู้ความเข้าใจค่อยๆ เกิดขึ้น ดังนั้นการอบรมเจริญความรู้ความเข้าใจ จึงมีความสำคัญมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อมีความรู้ความเข้าใจเจริญขึ้น ขณะที่ฟังแล้วเข้าใจนั้นคิดไหม กังวลไหม ต้องเดือดร้อนไหมว่า ไม่รู้ ทางตาก็ไม่รู้ หรือทางหูก็ไม่รู้ กับขณะที่ฟังขณะนี้และเริ่มเข้าใจ มีความเดือดร้อนใจไหมครับ

  บุษกร ขณะที่ฟังไม่เดือดร้อนค่ะ

  วิชัย เพราะเหตุว่าเมื่อฟังแล้วเข้าใจ เพียงแค่นั้นครับ เริ่มค่อยๆ สั่งสมอบรมความเข้าใจให้ค่อยๆ เจริญขึ้น เพราะเหตุว่าแม้จะเดือดร้อนใจไป ก็ไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยให้ปัญญาเจริญ แต่ขณะที่เริ่มฟัง มีความเข้าใจ ขณะนั้นเป็นการละความไม่รู้ ดังนั้นก็ต้องเริ่มสั่งสมปัญญาซึ่งเป็นสภาพที่ละความไม่รู้ ให้ค่อยๆ เจริญขึ้น


  หมายเลข 12435
  11 มี.ค. 2565


  หัวข้อแนะนำ