ระลึกรู้รูปนามถึงความเกิดดับ เกิดความหวาดเสียวและน่ากลัว พอ.6340


  ถาม ไปอ่านหนังสือพบข้อความหนึ่งว่า “ระลึกรู้รูปนามถึงความเกิดดับ เกิดความหวาดเสียวและน่ากลัว” สงสัยข้อนี้ค่ะ

  สุ. กำลังหวาดเสียว เป็นกุศล หรืออกุศลคะ

  ผู้ถาม อกุศลใช่ไหมคะ

  สุ. แล้วเจริญไปเพื่อให้ถึงอกุศลหรือคะ

  ผู้ถาม ไม่ค่ะ

  สุ. เพราะฉะนั้นถูกหรือผิด

  ผู้ถาม ผิดค่ะ


  หมายเลข 12437
  20 มี.ค. 2565


  หัวข้อแนะนำ