กุศลโสมนัสของท่านอาจารย์สุจินต์ พอ.6340


  ถาม พื้นฐานจิตใจของคนที่ปฏิสนธิด้วยมหากุศลจิตโสมนัส จะแตกต่างจากบุคคลที่เกิดมาด้วยอกุศลจิตโสมนัสอย่างไรครับ พอจะสังเกตได้ไหมครับ

  สุ. คุณธีรพันธ์ พอจะสังเกตได้ไหมคะ

  ธีรพันธ์ การที่จะสังเกตจากบุคคลอื่นก็เป็นเรื่องยาก เพราะเป็นจิตของผู้นั้นเอง แต่เมื่อมีจิตแล้ว ก็ต้องมีการแสดงออกมาทางกาย วาจา จะทราบตามอาการได้เท่านั้นเองว่า ผู้นี้เป็นบุคคลที่มีจิตเป็นมหากุศล และมีโสมนัสเกิดร่วมด้วย แต่จริงๆ แล้ว ต้องเป็นสติสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะของจิตของผู้นั้นเองครับ

  สุ. การที่เกิดมาและปฏิสนธิจิตของใครจะเป็นอะไร ไม่สามารถจะรู้ได้ เพราะว่าบางกาลก็เป็นโสมนัสในอกุศล บางกาลก็โสมนัสในกุศล และสภาพจิตของแต่ละคนก็มีความลึกซึ้งต่างกันตามการสะสม ทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล ที่จะเป็นโสมนัสนิดหน่อย หรือจะเป็นอุเบกขาเยอะ ก็ไม่ใช่ฐานะที่คนอื่นจะรู้ได้ เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่เราจะพยายามเดาหรือคิด

  อุไรวรรณ กุศลโสมนัสของท่านอาจารย์ที่เกิดขณะไหนบ้างคะ

  สุ. ทุกขณะที่มีผู้ศรัทธาฟังพระธรรม และโดยเฉพาะมีความเข้าใจขึ้นเมื่อไร ดิฉันก็มีความโสมนัสทุกครั้งค่ะ


  หมายเลข 12438
  20 มี.ค. 2565