จะให้เข้าใจเกินกว่านั้นได้ไหม พอ.6322


  ธิดารัตน์ ท่านอาจารย์คะ วันนี้มีโอกาสคุยกับสหายธรรมด้วยกัน เขาก็มีคำถามว่า ทำอย่างไรจะพิจารณาให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรม คือ ปกติเขาจะคิดว่า เป็นนามธรรม เป็นรูปธรรมอยู่เสมอ แล้วจะคิดอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงลักษณะได้

  สุ. ยังมีใครคิดจะทำบ้างไหมคะ

  ธิดารัตน์ คิดจะเข้าใจ

  สุ. คิดจะเข้าใจ ถ้าไม่ฟังแล้วจะเข้าใจไหม

  ธิดารัตน์ ไม่มีทางเข้าใจค่ะ หมายความว่าต้องฟังจนกว่าจะมั่นคง เป็นปัจจัยให้เข้าใจใช่ไหมคะ

  สุ. ฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังมากน้อยแค่ไหน ก็คือขณะนั้นเข้าใจตามความเป็นจริง จะให้เข้าใจเกินกว่านั้นได้ไหม


  หมายเลข 12354
  23 ธ.ค. 2564