ในขณะที่จำเป็นเรื่องราวต่างๆ ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตา


  บุษกร คือการเห็น เมื่อเห็นแล้ว จิตก็ต้องมีชอบ และไม่ชอบ ตรงนี้เหมือนระลึกไม่ถูกว่า คือ จิตเห็นแล้วไม่ชอบ ก็ระลึกต่อไปว่า จิตนี้ทำไมไม่ชอบ

  สุ. ไม่ใช่ระลึกค่ะ คิด

  บุษกร ค่ะ ก็จะคิดอย่างนี้ไปเรื่อย

  สุ. ก็เป็นขั้นคิดไงคะ เราคิดอะไรก็ได้ เมื่อมีปัจจัยที่จะคิด คิดก็เกิด ถ้าไม่คิดเรื่องจิต คิดเรื่องอื่นหรือเปล่าคะ

  บุษกร คิดเรื่องอื่นค่ะ

  สุ. ค่ะ เพราะฉะนั้นคิดอะไรได้หมด แต่จิตคิด ก็เป็นเพียงจิตที่คิดไม่ใช่เรา

  บุษกร และเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เมื่อรู้ว่าไม่ชอบ ก็ให้จิตรู้ว่า ไม่ชอบ อย่างนั้นหรือคะ

  สุ. กำลังจะทำ หาหนทาง หาคำแนะนำ หากฎเกณฑ์ หาวิธี เข้าใจหรือเปล่าว่า คิด บังคับไม่ได้ ไม่ใช่เห็น ไม่ใช่เรา เป็นนามธาตุ เป็นนามธรรม เข้าใจตรงนี้ โลภะเกิดขึ้น บังคับได้ไหม

  บุษกร ไม่ได้ค่ะ

  สุ. แล้วจะบังคับไหมคะ

  บุษกร ไม่บังคับค่ะ

  สุ. หาวิธีอะไร

  บุษกร ก็พยายามจะระงับ

  สุ. กำลังพยายามระงับ ก็คือเรา อนัตตา ไม่อยู่เลยในความจำ ได้ยินแล้วก็ผ่านไป เข้าใจความหมายว่า อนัตตาไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตน แต่ว่ากำลังพยายามนั่นน่ะใคร

  บุษกร คือความอยากได้ ความอยากจะรู้

  สุ. เป็นปัญญาหรือเปล่า ในขณะนั้น

  บุษกร ไม่ใช่ค่ะ

  สุ. แล้วจะไปอยากทำไม

  บุษกร ก็พยายามให้รู้อยู่เรื่อยๆ

  สุ. เพราะฉะนั้นจะสำเร็จได้เพราะความพยายามอย่างนั้นหรือเปล่า

  บุษกร ไม่ได้ค่ะ

  สุ. แล้วไปพยายามทำไม

  บุษกร ค่ะ เป็นไปเองค่ะ

  สุ. เป็นไปเอง เพราะไม่รู้ค่ะ เพราะฉะนั้นความไม่รู้มากไหมคะ ฟังแล้วรู้บ้างไหมว่า เป็นอนัตตา

  บุษกร รู้ค่ะ

  สุ. ถ้าเป็นอนัตตา ก็คือขณะนี้มีธรรมเกิดแล้วทั้งหมด ไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยทั้งสิ้น ถูกหรือเปล่า

  บุษกร ถูกค่ะ

  สุ. แต่ไม่รู้ เพราะฉะนั้นก็คือฟังให้รู้สิ่งที่ปรากฏเพราะเกิดแล้ว เท่านั้นเอง ไม่ใช่ให้ไปทำอะไร

  บุษกร สิ่งที่จะรู้ ไม่จำเป็นต้องไปรู้ชื่อ ใช่ไหมคะ

  สุ. ชื่อ ภาษาอะไรดีคะ

  บุษกร อย่างเช่น ทางตาเห็นรูปอย่างนี้

  สุ. กำลังเห็น มีจริงๆ

  บุษกร ค่ะ และก็เห็นขณะสั้นๆ นิดเดียว

  สุ. ตามความจริง สั้นนิดเดียวหรือยังคะ

  บุษกร จริงๆ แล้วไม่เข้าใจว่า สั้นนิดเดียวขนาดไหน


  Tag  สัญญา  
  หมายเลข 12359
  27 ธ.ค. 2564


  หัวข้อแนะนำ