ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาแท้ๆ คืออะไร พอ.6323


  ชมชื่น ชีวิตจะอยู่ได้อย่างไรคะ ถ้าไม่คิดแล้วไม่มีความหวัง

  สุ. ใครบอกให้ไม่คิด มีใครบอกให้ไม่คิดบ้าง ในพระไตรปิฎกมีไหมคะ

  ชมชื่น ไม่มีค่ะ

  สุ. แล้วพูดเรื่องไม่ให้คิดได้อย่างไร ในเมื่อไม่จริง ไม่ใช่คำจริง ห้ามคิดไม่ได้

  ชมชื่น แต่ตอนที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตา เราก็คิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็ไปคิด

  สุ. ทุกคน จนกว่าจะฟังธรรม เริ่มพิจารณาเข้าใจว่า ลักษณะของคำว่า “สิ่งที่ปรากฏทางตา” เป็นคำที่เลื่อนลอยไร้ความจริง หรือความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นจริงแค่นี้ ไม่เป็นจริงมากกว่านี้เลย ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งที่ปรากฏทางตา เป็นธาตุที่สามารถกระทบจักขุปสาท กระทบกายไม่ได้ กระทบหูไม่ได้ สีสันวัณณะไม่ปรากฏ เป็นรูปที่สามารถกับจักขุปสาท และจิตเห็นต้องเกิดขึ้นด้วย มิฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ ปรากฏไม่ได้ คนตาบอด หรือคนที่มีจักขุปสาท แต่นอนหลับ ก็ไม่เห็น ทั้งๆ ที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตา แต่ว่าจิตเห็นหรือเปล่า ก็ไม่เห็น ใช่ไหมคะ

  เพราะฉะนั้นความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาแท้ๆ คืออะไร ถ้าไม่อบรมเจริญปัญญาอย่างมั่นคงที่จะรู้ว่า ตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ ตราบนั้นไม่มีทางที่จะดับกิเลสหรือความสงสัย ความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมได้


  หมายเลข 12361
  27 ธ.ค. 2564


  หัวข้อแนะนำ