เห็นผู้หญิงผู้ชายได้ไหม พอ.6322


  อรวรรณ ภาวรูปนี่เราไม่เห็นใช่ไหมคะ เห็นแต่สีสันวัณณะ ทีนี้การที่เรารู้ว่า เป็นหญิงหรือชาย คือ เราจำรูปร่างสัณฐานแบบนี้ว่าเป็นหญิง หรือเป็นชาย เราก็คิดว่า เราเห็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย อย่างนี้จะเข้าใจถูกไหมคะ

  สุ. ถามใครละคะ ไม่ใช่ให้คนอื่นยืนยัน ไตร่ตรองแล้วความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

  อรวรรณ คือไม่แน่ใจว่า เข้าใจอย่างนี้ เข้าใจถูกหรือเปล่า

  สุ. ต้องฟังให้เข้าใจว่า เห็นอะไร แล้วเปลี่ยนไม่ได้ หรือเปลี่ยนได้

  อรวรรณ เข้าใจค่ะว่า เห็นสี แต่ก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย โดยที่เราไม่เห็นภาวรูป

  สุ. ไม่สามารถจะเห็นอิตถีภาวะได้เลย ที่บ้านมีตุ๊กตาไหมคะ

  อรวรรณ มีค่ะ

  สุ. ผู้หญิงหรือผู้ชาย

  อรวรรณ ก็แล้วแต่เขาทำมาแล้วแต่งตัว

  สุ. ก็นั่นซิคะถึงได้ถามว่า ที่บ้านมีตุ๊กตาไหม และตุ๊กตาที่ว่ามีที่บ้าน ผู้หญิงหรือผู้ชาย

  อรวรรณ จริงๆ ไม่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่เราไปคิดว่า เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

  สุ. ก็เหมือนกับเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะ เห็นอะไร เห็นสิ่งที่ปรากฏ เหมือนเห็นตุ๊กตา แล้วคิดว่าเป็นหญิงหรือชาย เพราะฉะนั้นจะไปเห็นภาวรูปได้ไหม ในเมื่อตุ๊กตาไม่มีภาวรูปเลย แต่ยังบอกว่า นี่หญิง นั่นชาย ยิ่งหุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งทำให้เหมือนมากเลยก็ได้ ไม่รู้เลยว่า คนจริงหรือเปล่า แล้วขณะนั้นจะกล่าวว่า เห็นอิตถีภาวรูป ปุริสภาวรูปได้ไหม ไม่ได้เลยทั้งสิ้น เห็นได้แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตา


  หมายเลข 12353
  22 ธ.ค. 2564