ทำไมแบ่งจิตเป็น๘๙ประเภท พอ.6312


  แสงธรรม ที่ท่านอาจารย์บอกว่า จิตเป็นสภาพรู้ เป็นหนึ่งเท่านั้น แต่งงว่า ที่มีจิต ๘๙ ประเภทได้เพราะสาเหตุอะไรครับ

  สุ. มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยปรุงแต่งและต่างกันโดยชาติ และต่างกันโดยอารมณ์ก็ได้ อย่างจิตเห็นก็ต่างกับจิตได้ยิน เพราะฉะนั้นจิต ๒ ประเภทนี้ก็ต่างกันโดยอารมณ์ ทั้งๆ ที่เจตสิกที่เกิดกับจิตเห็นกับเจตสิกที่เกิดกับจิตได้ยินจำนวนเท่ากัน ประเภทเดียวกัน

  แสงธรรม และถ้าเกิดว่าจิตเห็นกับจิตได้ยินไม่มีอารมณ์เกิดร่วมด้วย จะเรียกว่าอะไร

  สุ. จิตเป็นสภาพธรรมที่รู้ ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ สิ่งที่ถูกรู้เรียกว่า “อารัมมณะ” หรือ “อารมณ์ของจิต” ที่กำลังรู้สิ่งนั้นค่ะ เสียงที่คุณแสงธรรมไม่ได้ยิน เป็นอารมณ์หรือเปล่าคะ

  แสงธรรม ไม่ใช่ครับ

  สุ. ถ้าไม่มีจิตได้ยิน เสียงเป็นอารมณ์ได้ไหม ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเสียงเป็นเสียง เมื่อมีปัจจัยก็เกิด แต่เสียงใดที่จิตกำลังได้ยิน เสียงนั้นเป็นอารมณ์ของจิตที่กำลังรู้เสียงนั้น


  หมายเลข 12302
  19 พ.ย. 2564