เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม พอ.5299


    ถาม ด้วยความศรัทธาและวิริยะของท่าน ขณะนั้นดิฉันอยากมีคำถามกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า กรรมหรือการกระทำของคุณพ่อขณะนั้นเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมคะ เพราะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของท่าน เพราะหลังจากนั้นท่านไม่มีโอกาสฟังธรรมสดๆ อีกเลย แต่ได้กลับไปฟังที่ต่างจังหวัดนะคะ จนกระทั่งท่านสิ้นชีวิตโดยที่ท่านยังสนใจธรรมและฟังธรรมมาโดยตลอด

    อาจารย์คะ อาจารย์จะตอบช่วงนี้เลยไหมคะว่า เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม

    อรรณพ เจตนาที่ใคร่ในการไม่เคยฟัง และมีความเข้าใจสภาพธรรมเพิ่มขึ้น ก็เป็นกุศลกรรม เพราะว่ากุศลเจตนา เพราะฉะนั้นในการเห็นประโยชน์ในการศึกษาธรรม ฟังธรรมที่ถูกต้อง ก็ต้องเป็นกุศลกรรม ซึ่งขณะนั้นไม่ใช่ใคร เป็นสภาพของกุศลเจตนาซึ่งเกิดแล้ว แม้ดับแล้ว แต่ก็สะสมพร้อมปัญญาพร้อมสติที่มีความเข้าใจธรรมนั้น


    หมายเลข 12238
    3 ต.ค. 2564