ฟัง ฟัง ก็ยังเข้าไม่ถึง พอ.5292


  สุกิจ กามุปาทาน จะค่อยๆ ละคลายได้บ้าง แต่อัตตานุปาทาน มันไม่ได้เลย ตรงนี้ต้องถามคำว่า ทำอย่างไร เป็นอย่างไร ที่จะให้ตัวตนมันเล็กลงๆ แล้วพิจารณาอย่างไร ที่บอกว่าธรรม ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน มันเป็นสภาวธรรม มันเป็นสติและสัมปชัญญะระลึกไม่ถึงตรงนั้น การฟัง ฟัง ฟัง ก็ยังเข้าไม่ถึงครับ ฟังเท่านั้น มันจะเข้าถึงหรือครับ พิจารณาอย่างไร

  สุ. กำลังเห็น จะให้เป็นยินได้ไหม เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมจริงๆ จะให้ปัญญารู้จนกระทั่งหมดการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตนได้ไหม

  สุกิจ ไม่ได้ครับ แม้กระทั่งที่บอกว่า สภาวธรรมที่กำลังปรากฏ มันก็หมดไปแล้วครับ

  สุ. ในขณะที่เป็นเรา เป็นปัญญาหรือเปล่า

  สุกิจ เป็นปัญญาของเราครับ

  สุ. ยังไม่มีปัญญาค่ะ กำลังเป็นตัวเรา กำลังเป็นของเรา เป็นปัญญาหรือเปล่า


  หมายเลข 12205
  12 ก.ย. 2564