ยังไม่เข้าใจว่า จะให้เห็นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏได้อย่างไร พอ.5293


  นภา รายังเห็นเป็นรูปร่าง เป็นโต๊ะ เป็นดอกไม้ อย่างนี้ค่ะ แล้วปัญญายังไม่เห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นค่ะ หนูยังไม่เข้าใจว่า ให้เห็นเป็นเพียงสิ่ง...

  สุ.ไม่ใช่ให้เห็นค่ะ เข้าใจให้ถูกต้อง ทุกคนฟังแล้วจะไปเห็น แต่จะไม่มีความเข้าใจอะไรเลย ฟังไปก็จะไปเห็น ไม่ได้นะคะ หมายความว่าขณะนี้สภาพธรรมปรากฏ แล้วรู้หรือเปล่า เข้าใจหรือเปล่า ความจริงคืออย่างนี้ แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจแล้ว จะเห็นถูกอย่างนี้ได้อย่างไร

  เพราะฉะนั้นผิดแล้วใช่ไหมคะ ที่ฟังแล้วอยากเห็น แล้วไม่เห็น ฟังไปเพื่อให้เห็น แต่ไม่เห็น ไม่ใช่ฟังเพื่อให้เห็นค่ะ แต่ให้รู้ความจริงว่า สภาพธรรมเป็นอย่างนี้ ขณะที่รู้ความจริงว่า ขณะนี้เป็นอย่างนี้ แต่ไม่เห็นตามความเป็นจริง จึงต้องฟังอีก ให้เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกและการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมขณะนี้ เป็นไปได้ แต่ไม่ใช่ด้วยการไม่รู้อะไรเลย เพียงแค่ฟังแล้วก็ไม่เห็น ฟังแล้วก็ไม่เห็น ฟังแล้วก็อยากจะเห็น ไม่ใช่ค่ะ

  นภา อย่างนี้ต้องฟังต่อไปเรื่อยๆ ใช่ไหมคะ

  สุ. เข้าใจขึ้นหรือเปล่า

  นภา พอจะเข้าใจขึ้นจากแต่ก่อนนี้นิดหนึ่งค่ะ

  สุ. เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพู


  หมายเลข 12209
  13 ก.ย. 2564