พระอรหันต์ไม่มีกุศลและอกุศล แต่มีวิบากและกิริยา พอ.5259  วิจิตร   พระอรหันต์ไม่มีโลภะ ถึงแม้จะเป็นวิปปยุตต์หรือ พระอรหันต์ก็ต้องล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ อันนี้ไม่นับเป็นโลภะหรือครับ

  สุ.   พระอรหันต์คือใคร ก่อนที่จะเห็นพฤติกรรม หรือคิดถึงการกระทำของพระอรหันต์แต่ละวัน ต้องรู้คำว่า “อรหันต์” คืออะไร จะเอาปุถุชนเป็นอรหันต์หรือคะ

  วิจิตร   ท่านไม่มีกิเลสแล้วใช่ไหมครับ

  สุ.   ผู้ดับกิเลสหมด ไม่เหลือเลย ดับอนุสัยกิเลส

  วิจิตร   ท่านต้องการอาบน้ำ ต้องการฉันอาหาร

  สุ.   เมื่อมีปฏิสนธิแล้ว ต้องมีปวัตติ เมื่อเกิดมาแล้วต้องเป็นไป จนกว่าจะสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนั้น และถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีกิเลสเป็นพืชเชื้อที่จะทำให้มีปฏิสนธิจิตอีกต่อไป แต่ระหว่างที่ยังไม่จุติ เมื่อมีปฏิสนธิแล้วต้องมีปวัตติ ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แล้ว ไม่เห็น ไม่หิว ต้องรู้ว่าขณะไหนเป็นวิบาก ขณะไหนเป็นกุศล ขณะไหนเป็นอกุศล สำหรับพระอรหันต์ไม่มีกุศลและอกุศล แต่มีวิบากและกิริยา

  วิจิตร   ไม่มีกิเลสที่ทำให้ปฏิสนธิ แต่พระอรหันต์ยัง...

  สุ.   พระอรหันต์ป่วยไข้ไหมคะ

  วิจิตร   ครับ

  สุ.   เพราะอะไร

  วิจิตร   เพราะยังมีรูปร่างกายอยู่

  สุ.   ยังไม่จุติ ก็ต้องเป็นไปด้วยวิบากจิตและกิริยาจิต


  หมายเลข 11985
  25 ก.พ. 2564  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari