หวั่นไหว พอ.5259


  วิจิตร   ความหวั่นไหวคืออะไร อะไรหวั่นไหว

  สุ.   เราเป็นอกุศล เราไม่รู้ เราไม่เข้าใจ

  วิจิตร   ไม่เข้าใจแล้วต้องหวั่นไหวด้วยหรือ

  สุ.   ขณะที่ไม่เข้าใจนั้น เราหวั่นไหวไหม เพราะอยากเข้าใจ อยากเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ หวั่นไหวไหมคะ

  วิจิตร   ก็หวั่นไหว

  สุ.   เพราะเป็นเราที่ไม่เข้าใจ แต่ถ้าลักษณะที่ไม่เข้าใจมีจริง ขณะนี้มีหรือเปล่า ไม่เกิดก็ไม่ปรากฏ อันนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ตรง สภาพธรรมมี แต่ขณะใดที่ไม่เกิด จะปรากฏได้ไหม เราก็รู้จักแต่ชื่อ จำแต่ชื่อ รู้เรื่องนั้น แต่ถ้าสภาพธรรมยังไม่เกิดขึ้นให้รู้ จะรู้ลักษณะของสภาพนั้นได้ไหม หรือเพียงแต่จำเรื่องราวของสภาพธรรมนั้นไว้


  หมายเลข 11982
  25 ก.พ. 2564  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari