ยังไม่ถึงปัญญาระดับที่เห็นธรรมว่าเป็นธรรม พอ.5249


  ธนกร     แต่ในชีวิตประจำวัน เรายิ่งละก็ยิ่งทุกข์

  สุ.     ไม่ใช่ค่ะ ละความไม่รู้ด้วยความรู้ ถ้ายังคงไม่รู้อยู่ ก็ยังมีกิเลสอยู่ ไม่สามารถจะละกิเลสได้ เพราะฉะนั้นที่จะดับกิเลสได้เพราะรู้ เพราะฉะนั้นขณะที่ฟังธรรม เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ต่างกับขณะที่ไม่เข้าใจ

  ธนกร     ขณะที่เรามีความต้องการที่จะละอกุศล ขณะนั้นมีความต้องการ

  สุ.     ขอประทานโทษนะคะ ทำไมถึงต้องการละอกุศล เข้าใจสิ่งที่มีแล้วหรือยัง เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแค่ไหน

  ธนกร     เข้าใจเป็นเรื่องราวมากกว่า

  สุ.     เพราะฉะนั้นยังเป็นเราที่เข้าใจเรื่องราว ไม่ใช่เห็นธรรมว่าเป็นธรรม ยังไม่ถึงปัญญาระดับที่เห็นธรรมว่าเป็นธรรม ถ้ายังเป็นเรา ก็ยังคงมีทุกข์อยู่ ยังไม่เห็นว่าเป็นธรรม  ขณะที่กำลังไม่สบายใจ จริงไหมคะ

  ธนกร     จริงค่ะ

  สุ.     จริง เป็นธรรมหรือเป็นเรา

  ธนกร     เป็นธรรมค่ะ

  สุ.     ถ้าไม่มีปัจจัยที่สภาพธรรมนั้นจะเกิด จะเกิดได้ไหมคะ

  ธนกร     เกิดไม่ได้ค่ะ

  สุ.     แล้วเป็นทุกข์ทำไม

  ธนกร     เพราะเรายิ่งฟังมากขึ้น เราก็ยิ่งเห็นอกุศลของตัวเองมาก

  สุ.     เป็นธรรมดาไหมคะ ทุกคนมีอกุศลมาก เป็นธรรมดาหรือไม่ธรรมดา

  ธนกร     เป็นธรรมดา

  สุ.     แล้วทำไมถึงจะให้ผิดธรรมดา ก็รู้ความเป็นธรรมดา เพราะว่าเป็นธรรมทั้งหมด ต้องเข้าใจว่า ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศล ก็เป็นธรรม ต้องเข้าใจถูกต้องว่า ทุกอย่างที่มีจริง มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่าง ไม่ปะปนกันเลย แล้วก็เป็นธรรมแต่ละชนิดด้วย


  หมายเลข 11876
  17 ก.ค. 2563