ปัญญาต้องรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ


      สุ. ทรงแสดงเรื่องของธรรมให้ผู้ที่ได้ฟังได้มีศรัทธาที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ กว่าจะมั่นคงว่า ปัญญาที่จะรู้ความจริง ต้องรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ เพื่อที่จะได้ไม่หันไปทางอื่น หรือหันหลังให้พระสัทธรรม เพราะคิดว่าต้องไปทำอย่างอื่นก่อน

      นี่ก็เป็นเหตุที่ลึกที่จะต้องเข้าใจให้ถูกว่า เหตุกับผลต้องตรง และลึกซึ้งด้วย มิฉะนั้นเราก็จะเข้าใจผิด เพราะฉะนั้นเรากำลังคิดเรื่องสว่างมา มืดไป มืดไป สว่างมา ก็ไม่ทราบว่า เราสามารถจะเข้าใจได้แค่ไหน หรือว่าพอที่จะพยากรณ์ได้ว่า คนนี้มืดมาหรือเปล่า หรือว่าสว่างมาหรือเปล่า และต่อไปจะมืดหรือสว่าง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่ว่าขณะใดที่ฟังพระธรรม และเริ่มเข้าใจ นั่นคือการสะสมสิ่งที่ตรง ที่ถูกต้อง

      สุรีย์ ที่อาจารย์พูดนี่ก็หมายความว่า ที่ท่านแสดงอย่างนั้นเป็นพระปัญญาคุณของท่าน เราก็พูดเอาเอง เท่าที่ปัญญาเรามี แต่จะใช่หรือไม่ใช่ อีกประเด็นหนึ่ง

      สุ. เรามักจะคิด ผสมกับความคิดของเรา และขยายไปตามความคิดของเราด้วย แต่ว่าเราสามารถจะรู้อย่างนั้นหรือเปล่า กับสิ่งที่กำลังปรากฏ ลองเปรียบเทียบดู ถ้าเราสามารถค่อยๆ ฟัง ค่อยๆ เข้าใจ ค่อยๆ รู้ว่า เป็นธรรมซึ่งไม่ใช่เรา อันนั้นก็จะต้องตรง และเป็นประโยชน์

      ที่มา ...

      พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ 246


  หมายเลข 11830
  10 ม.ค. 2567