เทศน์ตลกจิตเศร้าหมอง


    พูดเรื่องตลก ฟังเรื่องตลก มีความสนุก จิตก็เศร้าหมองด้วยอกุศล จึงไม่ใช่แสดงธรรมหรือการฟังธรรม


    หมายเลข 11757
    23 ก.ย. 2566