เว็บไซต์บ้านธัมมะ หยุดปรับปรุงระบบ วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
... คลิกที่นี่ ...


เห็น พอ.5243


  ธิดารัตน์     พูดถึงปัญหาที่ผู้ที่ศึกษาใหม่ และพิจารณาธรรม ก็จะสับสนกันอยู่ ก็จะไม่ค่อยได้ความกระจ่าง อย่างสิ่งที่ปรากฏทางตา ก็จะสงสัยว่าเป็นอย่างไร  แต่ละคนก็พยายามศึกษาหรือสนใจลักษณะ แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมนั้นตามความเป็นจริงได้ ก็เกิดความสงสัย ท่านอาจารย์จะให้คำแนะนำอย่างไรคะ ที่จะทำให้เข้าถึงลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม

  สุ.     ก็อย่างที่รู้ว่า จิตเป็นสภาพรู้ ขณะนี้กำลังเห็น คำนี้ไม่เปลี่ยนเลย  จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจคำเดิม สภาพธรรมก็กำลังมีจริงๆ ค่อยๆเข้าถึงลักษณะซึ่งเห็น เป็นสภาพรู้ที่สามารถเห็น กำลังเห็น รู้โดยการเห็น หรือว่าโดยการคิดนึก หรือโดยการได้ยิน

  ธิดารัตน์     ก็คงจะต้องค่อยๆศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ลักษณะของจิตอย่างมั่นคงขึ้น และลักษณะของเจตสิกให้มั่นคงขึ้น ลักษณะของรูปธรรมต่างๆ ซึ่งมีความต่างกัน ตรงนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เป็นพื้นฐานความเข้าใจ ที่จะทำให้ระลึกรู้สภาพธรรมได้จริงๆ ใช่ไหมคะ

  สุ.     ถ้ามีวิธีอื่น ก็รู้สึกจะง่ายดีกว่านี้ใช่ไหมคะ ทำไมถึงยากนักยากหนา จะไปใช้วิธีไหนดี ลองคิดดู มีหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็เสียเวลาคิด คิดอย่างไรก็ไม่มีทางอื่น นอกจากเป็นความเข้าใจของตนเอง จากไหน จากฟัง ฟังแล้วเข้าใจ พิจารณาเพิ่มขึ้น  ค่อยๆเข้าใจขึ้น

   


  Tag  คิดนึก จิต สภาพรู้ เห็น
  หมายเลข 11739
  17 ต.ค. 2562