ความน่าอัศจรรย์ของธรรม พอ.5242


  สุ.   นี่คือความน่าอัศจรรย์ของธรรม ถ้ารู้ความจริง จะเห็นความน่าอัศจรรย์ของความเป็นอนัตตา แต่ไม่รู้ก็ไม่เห็นมีอะไร ตื่นมาแล้วเห็น แล้วก็ธรรมดา ได้ยินก็ธรรมดา

  สุกัญญา   เวลาตื่นขึ้นมา เวลาเรามองเห็น ก็มีความคิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรม ก็เลยมีความสงสัยว่า จริงๆแล้วเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตา แต่เราก็ยังกล่าว หรือคิดด้วยตัวเราเองว่า ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน แล้วก็ทุกสิ่งเป็นธรรม  ก็เลยสงสัยต้องมาถามท่านอาจารย์

  สุ.   ค่ะ ทุกสิ่งเป็นธรรม แต่ไม่ใช่ทีละสิ่ง ด้วยการประจักษ์จริงๆว่า ธรรมหมายถึงสภาพนั้นมีลักษณะอย่างนั้น ใครก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย ทีละอย่างในชีวิตประจำวัน จนกระทั่งรู้ทั่วจริงๆ จึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่า ทุกสิ่งเป็นธรรม ขณะนี้พูดตาม แต่ยังไม่ได้รู้ลักษณะของธรรมแต่ละอย่าง พอที่จะกล่าวว่า อย่างไหนที่กำลังรู้ ที่กำลังปรากฏ ลักษณะนั้นเป็นธรรมชนิดหนึ่ง

   


  Tag  อนัตตา ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน
  หมายเลข 11709
  4 ก.ย. 2562  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari