อกุศลเป็นโทษที่ไม่ควรประมาทว่าไม่มีกำลัง พอ.4240


  ผู้ถาม     คือถ้าหากว่าเราไม่ฟังไปเรื่อย ๆ สม่ำเสมอ ความเจริญก้าวหน้าของสติปัญญาก็จะไม่เพิ่มขึ้น

  สุ.     เพราะฉะนั้นอย่าประมาทการฟัง แม้การฟังแต่ละครั้งก็มีประโยชน์ แล้วก็ไม่ประมาทในอกุศลด้วย อกุศลนี่เร็วมาก พร้อมที่จะมาอย่างรวดเร็วมากมายตลอดเวลา

  ผู้ถาม     ไม่ประมาทในอกุศล หมายความว่าอย่างไร

  สุ.     หมายความว่าอกุศลพร้อมที่จะเกิด อย่าเห็นว่าเล็กน้อย อย่าเห็นว่าอกุศลแม้ครั้งเดียวก็ไม่เป็นไร ทุกครั้ง ๆ เพิ่มขึ้นไป ไม่เป็นไรแน่เพราะคิดว่าทีละครั้งไม่เป็นไรใช่ไหมคะ แต่ความจริงอกุศลก็เป็นโทษที่ไม่ควรประมาทว่าไม่มีกำลัง หรือว่าจะไม่เกิดบ่อย หรือว่าปลอดแล้วจากอกุศลก็เป็นไปไม่ได้เลย มีใครปลอดจากอกุศลบ้างไหม

   

   


  หมายเลข 11666
  วันที่ 2 ก.ค. 2562