ต้องละคลายเพราะเห็นโทษของสภาพธรรมที่ไม่มีใครเลย พอ.4237


  ผู้ถาม   เราไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าคิดถึงเรื่องอื่นเสมอ

  สุ.     ทุกคนได้ยินคำว่า “ปรมัตถ์” กับ “บัญญัติ” เป็นชื่อที่เข้าใจ แต่ขณะนี้เข้าใจลักษณะของปรมัตถ์กับขณะที่ไม่ได้เป็นลักษณะของปรมัตถ์ที่ปรากฏเพราะว่ากำลังมีบัญญัติเป็นอารมณ์หรือเปล่า นี่คือการฟังธรรม แม้ว่าจะได้ฟังตั้งแต่ต้นก็จะผ่านไปโดยที่ไม่ได้พิจารณาว่าเป็นความเข้าใจจริง ๆ หรือเปล่าในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้ว ถ้าพูดถึงสภาพธรรมที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรม หมายความว่ามีลักษณะเฉพาะแต่ละลักษณะซึ่งใครก็ทำให้ลักษณะนั้นเกิดหรือเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เลย ซึ่งขณะนี้มีแล้วกำลังปรากฏด้วย เช่น สิ่งที่กำลังปรากฏทางตา เราก็พูดกันทุกวัน เป็นสิ่งที่มีจริง เป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่ง ลืมทุกวันเหมือนกัน แม้ขณะที่กำลังฟัง ลืมที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเพราะเราคิดถึงคนจะข้ามไปอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นสภาพธรรมที่เกิดดับเร็ว เพราะว่าเป็นสภาพธรรมที่เมื่อดับไปแล้ว ทางใจจะมีการรับรู้และคิดต่ออย่างรวดเร็วมาก ด้วยเหตุนี้แม้จะได้ฟังว่าขณะนี้มีธรรมอย่างหนึ่งซึ่งสามารถปรากฏได้ทางตา แต่ก็ยังเห็นคน ทำอะไรไม่ได้เลย จะไปกั้นไม่ให้เห็นคน เห็นสัตว์ไม่ได้ แต่เริ่ม อย่าลืมว่าเริ่มที่จะเข้าใจถูกแม้เล็กน้อยนิดเดียว แต่ก็เป็นหนทางที่จะทำให้เริ่มเข้าใจขึ้นจนกว่าจะคลายความสงสัย และการที่ลืมที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นเพียงสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ แล้วก็เกิดแล้วดับแล้วอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นทุกคนก็ชาติหนึ่ง ๆ ก็อยู่ในความฝันคือนิมิตความทรงจำเรื่องราวต่าง ๆ จากปรมัตถธรรมซึ่งเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมด นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องฟังแล้วฟังอีกจนกว่าจะเป็นความเข้าใจที่จะรู้ว่าถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิด ไม่รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรม เราก็เพียงกล่าวว่าปรมัตถธรรมมีจริงและก็เป็นสภาพธรรมที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่าง ปรากฏได้แต่ละทาง ซึ่งต่างกับขณะที่ไม่รู้ลักษณะนั้นซึ่งก็กำลังคิดนึกเป็นเรื่องราว เป็นบัญญัติ เพราะฉะนั้นละเอียดไหม กว่าจะค่อย ๆ รู้ ค่อย ๆ เข้าใจตามความเป็นจริง

       ถ้าเข้าใจความจริงว่าเป็นสิ่งที่แม้ปรากฏแต่ปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ได้ และปัญญาที่จะรู้ต้องเริ่มจากฟังเข้าใจ และก็เมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ วันหนึ่งก็จะคลายความสงสัยและก็รู้จริงๆว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมทั้งหมด ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งวัน ไม่มีใคร กว่าจะประจักษ์ความจริงถึงการเกิดดับของสภาพธรรมแล้วยังต้องละคลายเพราะเห็นโทษของสภาพธรรมที่ไม่มีใครเลย แต่เป็นธาตุแต่ละธาตุซึ่งเกิดและก็ดับไป เกิดแล้วก็ดับไปสืบต่ออยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้การฟังก็จะทำให้เข้าใจถึงผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมในอดีตกาล ท่านอบรมสะสมปัญญานานไหมกว่าจะได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมในสมัยของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้

   


  Tag  การละคลาย ธาตุ สติสัมปชัญญะ สิ่งที่ปรากฎ
  หมายเลข 11634
  11 เม.ย. 2562