ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา พอ.4235


    ผู้ถาม     ผมเห็นด้วยกับอาจารย์วิชัยคือเมื่อเช้านี้ผมสังเกตดูสภาพจิตของผมตอนที่กำลังพูดถึงจิตประกอบอันนั้นอันนี้ อันนั้นกับตัวนี้ ๆ กับตัวนั้น เหมือนกับพริกแกงใส่อันโน้นอันนี้ สภาพจิตผมเริ่มหงุดหงิด ฟังแล้วก็เป็นจิตอกุศลขึ้นมา แต่พอได้รับคำอธิบายชี้แจงให้มันชื้น ให้มันเปียกชุ่มขึ้น มันก็ทำให้จิตชุ่มขึ้น นี่ไม่ได้หมายความว่าท่านวิทยากรอื่น ๆ ไม่เอาไหน คือหมายความว่าผมไม่เอาไหนเอง คือทุกอย่างต้องมีเจตนาดีแต่ว่าเรารับไม่ได้ มันไม่ใช่รับไม่ได้คือมันยังเข้าไม่ถึง ผมไม่ทราบว่าท่านอาจารย์เข้าใจจิต คำอธิบายของผม ความรู้สึกหงุดหงิดกับไม่หงุดหงิดมันเห็นชัดในตัวผมเองเลย

    สุ.     แสดงถึงความหลากหลายของจิต เห็นไหมคะ ตามความเป็นจริง แสดงถึงการบังคับบัญชาไม่ได้ คุณเด่นพงษ์ก็ไม่อยากที่จะให้หงุดหงิดแต่ก็หงุดหงิด ถึงไม่หงุดหงิดขณะที่ฟังธรรม คิดถึงเรื่องอื่นแล้วหงุดหงิดในขณะที่กำลังอยู่ที่นี่ก็ได้ แม้ว่าจะฟังธรรม แต่ไปหงุดหงิดเรื่องอื่นที่บ้าน หงุดหงิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้ นี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องใดก็แสดงถึงความหลากหลายของจิตซึ่งต่างกันไปมากและความต่างก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย


    หมายเลข 11613
    4 ม.ค. 2562