มีสัญญาความจำที่มั่นคงว่าเป็นธรรมทุกภพชาติ พอ.4236


    ผู้ถาม   คำพูดที่พูดว่า “ชื่นชมโสมนัส” หรือว่า “ขณะที่แห้ง” ถ้าไม่คิดถึงคำพูดอย่างนั้น ลักษณะของสภาพธรรมก็มีจริงและผู้ที่รู้สึกอย่างนั้นก็มีลักษณะสภาพธรรมอย่างนั้นมีจริง สมควรที่จะใส่ใจลักษณะของสภาพธรรมที่ไม่มีชื่ออย่างนั้นไหม ครับ

    สุ.     คงไม่ต้องกังวลเรื่องชื่อหรือไม่มีชื่อ แต่ก็ควรจะคิดว่ามีความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังที่จะทำให้ไม่ต้องไปท่องและก็จะไม่ลืมด้วย หงุดหงิดมีจริงไหม ใครไม่มีบ้าง เป็นเราหรือว่าเป็นธรรม เป็นจิตหรือเป็นเจตสิก เป็นเจตสิก เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล สบายมากเลยใช่ไหม เป็นชีวิตจริง ๆ แต่ว่าไม่ใช่เพียงแต่กล่าวตาม แต่ต้องค่อย ๆ พิจารณาจนกระทั่งสามารถที่จะมั่นคง มีสัญญาความจำที่มั่นคงว่าเป็นธรรมทุกภพชาติก็คือว่าไม่ว่าจะเห็นเมื่อไหร่ ก็มีการที่จะระลึกได้ว่าเป็นลักษณะของธรรมที่มีจริง ๆ ชั่วขณะหนึ่งและก็เป็นประเภทหนึ่งด้วย


    Tag  สัญญาความจำที่มั่นคง
    หมายเลข 11616
    25 มี.ค. 2562