พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑[๙ ตอน]
ตอนที่ 5

สนทนาพิเศษ
เรื่อง พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑ 
ประเด็น "ไม่มีมหาเถรสมาคมในพระธรรมวินัย"
[รวม ๙ ตอน]


หัวข้อหมายเลข  11521
ปรับปรุง  2 ต.ค. 2561