สังสารวัฏฏ์ เป็นนามธรรม คือ จิต และ เจตสิก

    สังสารวัฏฏ์ เป็นนามธรรม คือ จิต และ เจตสิก


    หมายเลข 11496
    ปรับปรุง 28 มิ.ย. 2561