รู้โดยวิญญาณ สัญญา และปัญญา

    รู้โดยวิญญาณ สัญญา และปัญญา


    หมายเลข 11506
    ปรับปรุง 8 ก.ค. 2561