รู้โดยวิญญาณ สัญญา และปัญญา

รู้โดยวิญญาณ สัญญา และปัญญา


หัวข้อหมายเลข  11506
ปรับปรุง  8 ก.ค. 2561